Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Fotoatelier Karin den Boer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste informatie afkomstig van en gepubliceerd op deze website.

De auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch werk op deze website berusten bij de maker. Karin den Boer is de maker van deze foto’s, tenzij anders vermeld.
Niets uit de teksten of afbeeldingen van Fotoatelier Karin den Boer mogen zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.

Portretrecht

Bij publicatie van personen is altijd vooraf toestemming gevraagd. Mocht u desondanks toch een foto tegenkomen waarvoor u geen toestemming tot plaatsing heeft gegeven, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Voor de  deelname aan workshop en langlopende fotocursussen zijn de Algemene voorwaarden van Fotoatelier Karin den Boer 2022 van toepassing.