Algemene voorwaarden
Fotoatelier Karin den Boer 2023

1. Aanmelden en inschrijven
Aanmelden voor een cursus of workshop kan met het inschrijfformulier bij de
betreffende workshop. Uw inschrijving is definitief nadat u een bevestiging heeft
ontvangen.

2. Betalingswijze
Nadat ik uw inschrijfformulier ontvangen heb, stuur ik u een factuur voor het totale bedrag. Met invullen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het lesgeld.

3. Onvoldoende deelname
Bij onvoldoende deelname kan de workshop of cursus geen doorgang vinden. U
ontvangt hiervan uiterlijk een week van tevoren bericht. Heeft u zich dan al
ingeschreven en het lesgeld al betaald. Dan ontvangt u dit uiteraard terug.

4. Tussentijdse beƫindiging van langlopende cursussen
De inschrijving geldt voor het totaal aantal cursusdagdelen zoals in het aanbod
vermeld. Mocht u onverhoopt uw deelname tussentijds willen beƫindigen, dan is
restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

5. Verzuim cursist
Indien u een cursusdagdeel niet aanwezig kunt zijn, kan er eveneens geen
terugbetaling van het cursusgeld plaatsvinden. Wel kunt u deelnemen aan een
workshop op een ander tijdstip en locatie. Met restitutie of bijbetaling van eventueel prijsverschil.

6. Verzuim docent
Indien de docent door ziekte of andere dringende omstandigheid geen les kan
geven, wordt er een nieuwe datum gepland voor een inhaalles.

7. Weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden wordt een workshop op een buitenlocatie afgelast en verplaatst naar een ander tijdstip. De deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

8. Aansprakelijkheid
Deelname aan een fotoworkshop/cursussen en/of excursie van Fotoatelier Karin den Boer is geheel op eigen risico.

9. Fotoworkshop op maat
Voor een workshop op maat neem ik graag persoonlijk contact met u op. Als we het eens zijn over de inhoud en mogelijke aanvullingen zoals foto’s bespreken en/of een lunch, ontvangt u van mij vrijblijvend een offerte. Bent u akkoord. Dan betaalt u een aanbetaling van 50% en na afloop het resterende bedrag.
De punten 6 en 8 zoals hierboven genoemd, zijn ook van toepassing op een workshop op maat.

Middelburg, januari 2023