Algemene voorwaarden
Fotoatelier Karin den Boer 2022

1. Maatregelen i.v.m. covid-19

Fotoatelier Karin den Boer hanteert de regels van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor specifieke en bijbehorende maatregelen houden we ons aan het protocol van cultuureducatie en –participatie. Brancheorganisatie Cultuur Connectie.

Vanaf zaterdag 6 november 2021 wordt de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) uitgebreid. Dit houdt in dat beoefenaars van amateurkunst en -cultuur vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs dienen te tonen voor deelname aan activiteiten.

2. Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor een cursus of workshop kan met het inschrijfformulier bij de betreffende workshop. Uw inschrijving is definitief nadat u een bevestiging heeft ontvangen.

3. Betalingswijze

Nadat ik uw  inschrijfformulier ontvangen heb, stuur ik u een factuur voor het totale bedrag. Met invullen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het lesgeld.

4. Onvoldoende deelname

Bij onvoldoende deelname kan de workshop of cursus geen doorgang vinden. U ontvangt hiervan uiterlijk een week van tevoren bericht. Heeft u zich dan al ingeschreven en het lesgeld al betaald? Dan ontvangt u dit uiteraard terug.

5. Tussentijdse beëindiging van langlopende cursussen

De inschrijving geldt voor het totaal aantal cursusdagdelen zoals in het aanbod vermeld. Mocht u onverhoopt uw deelname tussentijds willen beëindigen, dan is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

6. Verzuim cursist

Indien u een cursusdagdeel niet aanwezig kunt zijn, kan er eveneens geen terugbetaling van het cursusgeld plaatsvinden. Wel kunt u deelnemen aan een workshop op een ander tijdstip en locatie. Met restitutie of bijbetaling van eventueel prijsverschil.

7. Verzuim docent

Indien de docent door ziekte of andere dringende omstandigheid geen les kan geven, wordt er een nieuwe datum gepland voor een inhaalles.

8. Weersomstandigheden

Bij slechte weersomstandigheden wordt een workshop op een buitenlocatie afgelast en verplaatst naar een ander tijdstip. De deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

9. Aansprakelijkheid

Deelname aan een fotoworkshop/cursussen en/of excursie van Fotoatelier Karin den Boer is geheel op eigen risico.

10. Fotoworkshop op maat

Voor een workshop op maat neem ik graag persoonlijk contact met u op. Als we het eens zijn over de inhoud en mogelijke aanvullingen zoals foto’s bespreken en/of een lunch, ontvangt u van mij vrijblijvend een offerte. Bent u akkoord. Dan betaalt u een aanbetaling van 50% en na afloop het resterende bedrag. De punten 5, 6, 7, 8 en 9, zoals hierboven genoemd, zijn ook van toepassing op een workshop op maat.